ddmmyyyy

Medlemskontingent.Treningsavgiftkommeritillegg.LenaIFerenklubbforbarneidretthvordeteraktiviteterforallemedfokuspåidrettsglede.Vitilbyr;allidrett,håndball,fotballogfriidrett.AllesomønskerådeltaiaktivitetellerharverviklubbenMÅværemedlem.Medlemskontigentkr250,-Treningsavgifter:6-åringerkr800,-/år(allid

Levert av IdrettenOnline